مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی اعلام کرد؛

عبور مجموع ذخایر فنی شرکت های بیمه از 29 هزار میلیارد تومان

نسیم اقتصاد- مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی اعلام کرد که مجموع ذخایر فنی شرکت های بیمه از 29 هزار میلیارد تومان گذشت.