سه شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

مدیر عملیات بازارگردانی تامین سرمایه تمدن مطرح کرد:

ره آوردهای مثبت رشد نرخ ارز برای بورس

نسیم اقتصاد- افزایش نرخ ارز همگام با افزایش نرخ تورم همواره برای بازار سرمایه ره آوردهای مثبت داشته است. اگر مدیریت نرخ ارز در بازار به نحو صحیحی صورت گیرد، می توان اثرات مثبت آن را در اقتصاد و بازار سرمایه به خوبی مشاهده کرد.

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

روند بازار سرمایه تا پایان سال صعودی است

نسیم اقتصاد- یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شرایط کلی بازار خوب است و پیش بینی می شود در صورتی که ریسک سیستماتیک خاصی اتفاق نیفتاد تا پایان سال شاهد بازاری آرام با شیب صعودی ملایم باشیم.