شنبه، ۳ فروردين ۱۳۹۸
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

میزان وام دهی بانک‌ها در 9 ماهه امسال

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند سال گذشته 10.6 درصد افزایش یافته است.

افزایش 9 درصدی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آبان‌ امسال نسبت به اسفند سال گذشته 9.3 درصد افزایش یافته است.