بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی دو لبه انتقاد شریعتمداری

نسیم اقتصاد- وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد تلویحی و صریح از وضعیت تولید و صادرات در کشور معتقد است که اقدام جدی در جهت نوسازی صنایع صورت نگرفته و در خصوص صادرات نیز آن‌گونه که باید عمل نشده است.