شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه تشریح کرد:

صندوق های سرمایه گذاری در مسیر توسعه

نسیم اقتصاد- شمس با تاکید بر اینکه رقم قابل توجهی از صندوق های سرمایه گذاری بزرگ با درآمد ثابت متعلق به بانک ها هستند، اظهار داشت: با تدبیرهای سازمان بورس بخشی از این منابع وارد بازار شد. یکی از این تصمیم های مثبت سازمان بورس الزام صندوق ها برای خرید سهام با 5 درصد دارایی صندوق است که باعث شد رقم خوبی از محل این صندوق ها وارد بازار شوند.

شاخص بورس باخت!

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در بازه یک ماهه بازدهی منفی دو درصدی کسب کرد تا در رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت تنها بازنده بورس باشد.