پروانه فعالیت موزه بانک ملی صادر شد

نسیم اقتصاد- مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی – فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پروانه فعالیت موزه بانک ملی را صادر کرد.