شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

شاخص بورس 33 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- پس از چند روز پیاپی رشد در شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران امروز فعالان بازار سرمایه شاهد افت 33 واحدی دماسنج بازار سرمایه بودند.

شاخص در آغاز معاملات رنگ باخت

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با کاهش 19.74 واحدی به پله 85 هزار و 812 واحدی رسید.

شاخص بورس 487 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد 487 واحد از نیمه 85 هزار واحد عبور کرد.

شاخص بورس در آغاز معاملات 99 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 99.232 واحدی به پله 85 هزار و 576 واحدی رسید.

شاخص بورس 929 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 929 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 85 هزار و 343 واحد صعود کرد.

شاخص مدار 85 هزار واحدی را در نوردید

نسیم اقتصاد- از دقایق ابتدایی معاملات امروز بازار سهام با افزایش نسبی تقاضا در کلیت گروه ها و صنایع بورسی، شاخص کل بورس با افزایش 652 واحدی پا به مدار 85 هزار واحدی گذاشت.

در آغاز معاملات:

تالار شیشه‌ای سبزپوش شد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد402.40 واحدی به پله 84 هزار و 688 واحدی رسید.

شاخص بورس 497 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 497 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 84 هزار واحد صعود کرد.

شاخص در آغاز معاملات 36 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 36.67واحدی به پله83 هزار و953 واحدی رسید.

شاخص بورس 233 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 233 واحد رشد را به ثبت رساند و به ارتفاع 84 هزار واحد نزدیک شد.

در آغاز معاملات:

شاخص بورس به مدار مثبت رسید

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 12.68 واحدی به پله 83 هزار و 751 واحدی رسید.

شاخص بورس 159 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز شنبه بازار سرمایه 159 واحد رشد کرد.

در آغاز معاملات:

بورس در کانال 83 هزار واحدی قرار گرفت

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 51.152 واحدی به پله 83 هزار و 676 واحدی رسید.

بورس آسیا روند نزولی به خود گرفت

نسیم اقتصاد- شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه به دلیل آمار ضعیف اقتصادی چین با تنزل روبرو شد.

شاخص بورس 54 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 54 واحد رشد کرد.

صعود شاخص در آخرین روز معاملات

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 39.34 واحدی به پله 83 هزار و 503 واحدی رسید.

شاخص بورس 100 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 100 واحد دیگر رشد را به ثبت رساند.

شاخص بورس در آغاز معاملات روی خوش دید

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 60.33 واحدی به پله 83 هزار و 402 واحدی رسید.

شاخص بورس 113 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص کل بورس در جریان داد و ستدهای امروز بازار سرمایه 113 واحد رشد کرد.

در آغاز معاملات:

شاخص بورس پله 83 هزار واحدی را فتح کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد 67.1 واحدی به پله 83 هزار و 257 واحدی رسید.