سرازیری شاخص‌های بورسی اروپا و آسیا

اخبار ناامید‌کننده جنگ تجاری باعث قرمزپوش شدن شاخص‌های بورسی در اروپا و آسیا شد.