سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

قیمت سکه طرح جدید 16 مرداد 1399به 11 میلیون و 550 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه 16 مرداد 99 در معاملات بازار آزاد تهران به 11 میلیون و 550 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 8 مرداد 99 به 11 میلیون و 50 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید امروز چهارشنبه 8 مرداد 99 در معاملات بازار آزاد تهران به 11 میلیون و 50 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 29 تیر1399 به 11 میلیون و 400 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید امروز یکشنبه 29 تیر 1399 در معاملات بازار آزاد تهران، به 11 میلیون و 400 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 25 تیر 1399 به 10 میلیون و 850 هزارتومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 25 تیرماه 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 10 میلیون و 850 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 24 تیر1399 به 10 میلیون و 760 تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه 24 تیرماه 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 10 میلیون و 760 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 22 تیر 1399 به 10 میلیون و 420 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه 22 تیرماه 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 10 میلیون و 420 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 18 تیرماه 1399 به 10.5 میلیون تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 18 تیرماه 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 10.5 میلیون تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 15 تیرماه 1399 به 10.5 میلیون تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه 15 تیرماه به 10 میلیون و 500 هزارتومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 14 تیرماه 1399 به 10 میلیون تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز شنبه 14 تیرماه 1399 به 10 میلیون تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 2 تیرماه 1399 به 8.4 میلیون تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه 2 تیرماه به 8 میلیون و 400 هزارتومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 3 خرداد 99 به 7 میلیون و 600 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 3 خرداد 99 به 7 میلیون و 600 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 30 اردیبهشت به 7 میلیون و 380 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه 30 اردیبهشت به 7 میلیون و 380 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 7 میلیون و 570 هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 99 به 7 میلیون و 570 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 28 اردیبهشت 99 به 7 میلیون و 380هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه 28 اردیبهشت 99 در بازار آزاد به 7 میلیون و 380 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 27 اردیبهشت به 7 میلیون و 220 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 27 اردیبهشت 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 7 میلیون و 220 هزار تومان رسید.

‍‍‍ قیمت سکه طرح جدید 24 اردیبهشت به 7 میلیون و 80 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 به 7 میلیون و 80 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید به 7 میلیون و 200 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه 23 اردیبهشت 99 در بازار آزاد به 7 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 7 اردیبهشت 1399 به 6میلیون و 530هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید امروز، هفتم اردیبهشت 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 6 میلیون و 530 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید 6 اردیبهشت 99 به 6 میلیون و 460 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه 6 اردیبهشت 99 به 6 میلیون و 460 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید به 6 میلیون و 190 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید، امروز دوشنبه یکم اردیبهشت 1399 در معاملات بازار آزاد تهران به 6 میلیون و 190 هزار تومان رسید.
  • 1
  • 2
  • 3
  • تعداد مطالب: 44