جمعه، ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

قیمت سکه طرح جدید 27 فروردین به 4 میلیون و 710 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید، امروز 27 فروردین 98 به 4 میلیون و 710 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید 26 فروردین به 4 میلیون و 850 هزار تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید 26 فروردین 98 به 4 میلیون و 850 هزار تومان رسید.

سکه طرح جدید امروز، 17فروردین 98 به 4میلیون و 427هزار تومان رسید

در جریان معاملات امروز، شنبه 17 فروردین 98، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 4میلیون و 427 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید شنبه 11 اسفند به 4 میلیون و 680 هزار تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، شنبه 11 اسفندماه 97 قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به 4 میلیون و 680 هزارتومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید دوشنبه‌ 6 اسفند97 به 4میلیون و 798هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه 6 اسفند 97 به 4 میلیون و 798 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید یکشنبه 5 اسفند97 به 4 میلیون و 860 هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید، یکشنبه 5 اسفند97 به 4 میلیون و 860 هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید امروز چهارم اسفند، 4 میلیون و 670 هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه جدید بهار آزادی در بازار امروز تهران، 4 میلیون و 670 هزار تومان شد.

قیمت سکه طرح جدید امروز دوم اسفند، 4 میلیون و 562 هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه جدید بهار آزادی در بازار امروز تهران، 4 میلیون و 562 هزار تومان شد.

قیمت سکه طرح جدید در یک اسفند97، 4 میلیون و 642هزار تومان شد

در بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید در یک اسفند97، 4 میلیون و 642هزار تومان شد.

سکه طرح جدید امروز 29 بهمن به 4 میلیون و 440 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران، امروز دوشنبه 29 بهمن 97 به 4 میلیون و 440 هزار تومان رسید.

سکه طرح جدید امروز 28 بهمن 97 به 4 میلیون و 370 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه 28 بهمن 97 به 4 میلیون و 370 هزارتومان رسید.

سکه طرح جدید چهارشنبه 24 بهمن 97 به 4 میلیون و 300 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه 24 بهمن‌ 97، به 4 میلیون و 300 هزار تومان رسید.