چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

سقوط سنگین وال‌استریت/ داوجونز 500 واحد از دست داد

با نامشخص بودن چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و بسته حمایتی جدید دولت، سقوط شدید سهام تکنولوژی شاخص‌های سهام وال‌استریت را پایین آورد.

سقوط 400 واحدی داوجونز با سقوط سنگین سهام تکنولوژی

شاخص‌های سهام وال‌استریت در حالی سقوط کردند که سقوط سنگین تکنولوژی پس از یک روز مکث ادامه‌دار شد.

سقوط سنگین وال‌استریت با نگرانی از رشد اقتصاد جهان

با تشدید نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد کندتر شدن اقتصاد جهان به دنبال چشم‌انداز محتاطانه فدرال‌رزرو در هفته گذشته و داده‌های اقتصادی ضعیف جهان، شاخص‌های سهام وال‌استریت سقوط کردند.

قیمت نفت برنت جهش کرد/ثبت سقوط سنگین سالیانه

در آخرین روز سال2018، به دنبال سود بازارهای سهام، قیمت‌های نفت حدود 2 درصد جهش کردند، اما با تداوم نگرانی از عرضه مازاد، اولین سقوط سالانه قیمت، از 3 سال گذشته تا کنون ثبت شد.