گمرکات تعطیل نیستند/ بخش‌های مرتبط با رویه‌های تجاری فعالند

معاون گمرک گفت: فعالیت های مرتبط با تجارت خارجی در گمرک، به ویژه ترخیص کالاهای اساسی و نهاده های تولید در هفته جاری، تعطیل نیست.