دلار دومین افزایش متوالی را تجربه کرد + دیدگاه فعالان از آینده بازار

در آخرین روز هفته، دلار دومین افزایش متوالی را تجربه کرد و مرز 13هزار تومانی را شکست.