شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق مطرح کرد:

پیگیری طرح بازیافت پساب‌های شهری و کشاورزی در شورای عالی عتف

نسیم اقتصاد- رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق و عضو شورای عالی عتف از طرح دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی خبر داد.

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو خبر داد:

ارتقای نیروگاه‌های شهید رجایی و مفتح با استفاده از وام جایکا

نسیم اقتصاد- رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو از انتقال تکنولوژی و فناوری صنعت برق ژاپن به ایران و همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپنی خبر داد.