عضوفراکسیون ورزش های پهلوانی وقهرمانی مجلس شورای اسلامی ؛

22بهمن نماد ایستادگی ومقاومت ایرانی هاست

نسیم اقتصاد- دکتر حسین نقدی عضو فراکسیون ورزش‌های پهلوانی وقهرمانی مجلس شورای اسلامی با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22بهمن گفت: مردم ایران ملتی متحد ویکپارچه هستند که حضورشان کشور را بیمه می‌کند.