دادستان کل کشور: ارزهای دولتی سال گذشته در اختیار 2500 شرکت یا نفر بود

دادستان کل کشور گفت: با بررسی‌ لیست سال گذشته ارزهای دولتی که بانک مرکزی در اختیار افراد و شرکت‌ها گذاشته بود، متوجه شدیم بیش از 2500 نفر یا شرکت این ارزها را دریافت کردند.