نخستین پژو 301 با داخلی سازی 60 درصدی تولید شد

نخستین خودرو پژو 301، محصول جدید ایکاپ با همکاری شرکت ساپکو و سازندگان و با بیش از 60 درصد داخلی سازی، تولید شد.