رقابت کره و ژاپن بر سر خودروهای هیبریدی

کمپانی‌های آسیای شرقی خیلی وقت است که با تولید خودروی هیبریدی مسیر خودروهای بنزینی را پشت سر گذاشته‌اند.