جمعه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

گزارش تاثیرات قیمت نفت بر بازار ارز و کسری بودجه دولت؛

وقتی نفت بوی سیاست می گیرد

نسیم اقتصاد- کاهش قیمت نفت ، افزایش نرخ ارز ، مسائل سیاسی و کسری بودجه دولت متغیرهایی است که درظاهر شاید ربط چندانی به هم نداشته باشند اما اگر عینک اقتصادی را برچشمانمان بگذاریم می توانیم علت روند اتفاقات اخیر اقتصادی درکشور را به راحتی تحلیل کنیم.

هدایت‌اله خادمی مطرح کرد:

سرریزکردن نقدینگی به جیب صنعت نفت کشور

نسیم اقتصاد- نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: 63 درصد از 200 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت باید از طریق منابع داخلی همچون هدایت نقدینگی و توزیع اوراق مشارکت مهیا گردد.

خادمی:

تولید نفت فلات قاره 50 درصدکاهش یافت

نسیم اقتصاد- نائب رئیس کمیسیون انرژی گفت: عقب ماندگی ایران در برداشت و توسعه از میادین مشترک باعث شده تا تولید نفت فلات قاره از روزانه 800 هزار به 400هزار بشکه کاهش یابد.