ظریف: تحریم بانک مرکزی جنایت جنگی است

وزیر امور خارجه با اشاره به اقدامات امریکا در حوزه تروریسم اقتصادی گفت: تحریم جدید بانک مرکزی به‌معنای تحریم غذایی و دارویی ایران است و جنایت جنگی به‌حساب می‌آید.