جشنواره اینستاگرامی بانک تجارت آغاز شد

نسیم اقتصاد- صفحه رسمی اینستاگرام بانک تجارت در جشنواره سفیر با طرح سوال از هشتگ #پرسش_هفته به 10 نفر از برندگان جایزه یک میلیون ریالی اهدا می‌کند.