جهانگیری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرد

نسیم اقتصاد- معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.