نماینده مجلس: تفکیک بازرگانی از صنعت در مراحل نهایی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: با توجه به برآیند عمومی در مجلس شورای اسلامی، تفکیک وزارت صنایع در این دوره رای می‌آورد.