افتتاح شرکت ایلیا ذرت سبز با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- فاز اول کارخانجات ایلیا ذرت سبز روز سه شنبه 29 اسفندماه سال جاری در مراسمی با حضور رئیس جمهوری کشورمان و با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در کرمانشاه به بهره برداری می رسد.