شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

افتتاح شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات ریالی 5 میلیارد تومانی و تسهیلات ارزی 15 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت سیمان نی ریز با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت سیمان نی ریز با 884 میلیون یوان چین تسهیلات مصوب ارزی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت نوبهار مرند با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت نوبهار مرند در استان آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت داروسازی بهوزان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت داروسازی بهوزان با تسهیلات مصوب ارزی 2 میلیون و 980هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت کاشی پارس کویر یزد با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت کاشی پارس کویر یزد به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت عرش کبیر شرق با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت عرش کبیر شرق با تسهیلات مصوب ریالی 500 میلیون تومانی و ارزی 4 میلیون و 370 هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت آب معدنی سپیدان چشمه با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت آب معدنی سپیدان چشمه به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت کوشاب غرب ایلام با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت کوشاب غرب ایلام با تسهیلات مصوب ریالی 4 میلیارد تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 9 میلیون و 600 هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت داروسازی مداوا با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت داروسازی مداوا در استان البرز با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت کویر مقوا اردستان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت کویر مقوا اردستان با تسهیلات مصوب ریالی 21 میلیارد و 100 میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 10 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات مصوب ریالی 21 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 15 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت مبتکران جهان نایلون با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت مبتکران جهان نایلون با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان کهکیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت شیشه آذر مینا جام با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت شیشه آذر مینا جام به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت آرا سلولز فارس با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت صنعتی آرا سلولز فارس با تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت صنایع غذایی فروغ سبز خزر با تسهیلات بانک صنعت ومعدن

نسیم اقتصاد- شرکت صنایع غذایی فروغ سبز خزر با تسهیلات سرمایه ثابت 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تسهیلات سرمایه در گردش 800 میلیون تومانی بانک صنعت و معدن در هفته دولت به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت ورق سازان معقول با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت ورق سازان معقول با تسهیلات 2 میلیارد و 600 میلیون تومانی بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت پیلکا پلاست هراز با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت صنعتی پیلکا پلاست هراز با تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت تولیدی لبن زاگو آمل با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت تولیدی لبن زاگو آمل با تسهیلات 14 میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت مسکن بهساز خرم کلات با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت مسکن بهساز خرم کلات در هفته دولت به بهره برداری می رسد.