بازار بورس در تردید و دودلی!

شاخص کل بعد از رشد تا قله 258000 واحدی متوقف گردید و بازار در یک تردید و دودلی به سر می‌برد.