شریعتمداری در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های صنایع معدنی مطرح کرد:

ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه معدنی

نسیم اقتصاد- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید شرکت‌های بزرگ صادراتی موضوعی و منطقه ای در حوزه معدن ایجاد کنیم.