نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه مهرآباد اصلاح شود

مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: باید کیفیت، فرهنگ رفتاری رانندگان و نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه مهرآباد اصلاح شود.