هر بیکار شده‌ای تا چندماه «بیمه بیکاری» دریافت می‌کند؟

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی شرایط بهره‌مندی از «بیمه بیکاری» را تشریح کرد.