‍1.2 میلیارد تومان «هزینه آژانس» سال گذشته در بیمه دانا/هزینه های پرسنلی 189 میلیارد تومان+ سند

اعضای هیئت مدیره این شرکت که آخرین صورتهای مالی بیمه دانا را امضا کرده اند، شامل نمایندگان دولت در سهام واگذاری شده بابت طرح سهام عدالت در استانهای گیلان، هرمزگان و خراسان جنوبی، شرکت دارویی تامین (وابسته به تامین اجتماعی) و سرمایه گذاری هامون شمال است.