واگذاری بلوک مدیریتی شرکت امید از طریق بورس بانک

محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه از واگذاری بلوک مدیریتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران خبر داد