جمعه، ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

گزارش تاثیرات قیمت نفت بر بازار ارز و کسری بودجه دولت؛

وقتی نفت بوی سیاست می گیرد

نسیم اقتصاد- کاهش قیمت نفت ، افزایش نرخ ارز ، مسائل سیاسی و کسری بودجه دولت متغیرهایی است که درظاهر شاید ربط چندانی به هم نداشته باشند اما اگر عینک اقتصادی را برچشمانمان بگذاریم می توانیم علت روند اتفاقات اخیر اقتصادی درکشور را به راحتی تحلیل کنیم.

طیب نیا:

رشد کم درآمدهای نفتی، تکانه‌های خارجی را به همراه دارد

نسیم اقتصاد- طیب نیا گفت: درآمد‌های نفتی با رشد کم اقتصادی مواجه است، چراکه وابسته به تکانه‌های خارجی به‌ویژه نوسانات در این درآمد‌ها بوده و ساختن شاخصِ تاب‌آوری اقتصادی می‌تواند، رشد اقتصاد کشور را بالا ببرد.