دژپسند: نفت در بودجه جاری کشور حذف خواهد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 3 اقدام این وزارتخانه برای کاهش فرارهای مالیاتی گفت: برخی افراد مالیات‌های معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی می‌کنند که درست نیست.