تمایز دو رقیب شاسی‌بلند/ کولینان رولزرویس در مقایسه با بنتایگای بنتلی+عکس

رولزرویس آزادی‌های کمی را در طراحی جدید SUV از خود نشان داده است. اشرافی بودن شکل و ظاهر آن در پروفایل جانبی، چیزی است که از یک رولزرویس انتظار می‌رود.