استاندار خوزستان:

متوسط قطعی برق خوزستان 1000 دقیقه است

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه راه اندازی 14 پست GIS در استان گفت: تا پایان سال آینده حداقل یک هزار و 800 کلید بریکر (‌قطع کننده برق) گازی در استان خوزستان نصب خواهد شد.