شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

بانک صنعت و معدن اولین قرارداد فاینانس اروپایی را امضاء کرد

نسیم اقتصاد- بانک صنعت و معدن به همراه چند بانک دیگر قرارداد فاینانس در قالب موافقتنامه کلی را با اوبِر بانک اتریش امضا کرد.

افتتاح شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت پرشین کیمیا کلر با تسهیلات ریالی 5 میلیارد تومانی و تسهیلات ارزی 15 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت سیمان نی ریز با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت سیمان نی ریز با 884 میلیون یوان چین تسهیلات مصوب ارزی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت نوبهار مرند با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت نوبهار مرند در استان آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت داروسازی بهوزان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت داروسازی بهوزان با تسهیلات مصوب ارزی 2 میلیون و 980هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت کاشی پارس کویر یزد با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت کاشی پارس کویر یزد به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت عرش کبیر شرق با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت عرش کبیر شرق با تسهیلات مصوب ریالی 500 میلیون تومانی و ارزی 4 میلیون و 370 هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

معاون مالی و بین الملل بانک صنعت و معدن:

انعقاد سه قرار داد خارجی توسط بانک صنعت ومعدن

نسیم اقتصاد- معاون مالی و بین الملل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک در راستای تامین مالی طرح ها سه قرار داد خارجی را منعقد کرده است.

مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک صنعت و معدن:

چشم انداز و استراتژی های بانک صنعت و معدن همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی است

نسیم اقتصاد- علی پهلوانی مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک صنعت و معدن گفت: چشم انداز بانک صنعت و معدن، پیشرو ماندن در ارایه چابک و اثربخش خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به فعالیت های تولیدی صادرات محور و زیرساختی دوستدار محیط زیست است. این چشم انداز هم راستا با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است.

افتتاح شرکت آب معدنی سپیدان چشمه با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت آب معدنی سپیدان چشمه به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت کوشاب غرب ایلام با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت کوشاب غرب ایلام با تسهیلات مصوب ریالی 4 میلیارد تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 9 میلیون و 600 هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت داروسازی مداوا با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت داروسازی مداوا در استان البرز با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

برگ دیگری از اقدامات سیستم بانکی کشور در دوران پسابرجام:

امضای قرارداد فاینانس1میلیارد و 200 میلیون یورویی بین بانک صنعت و معدن و بانک VEB روسیه

نسیم اقتصاد- قرارداد فاینانس 1میلیارد و 200 میلیون یورویی به منظور تامین مالی پروژه نیروگاه حرارتی هرمزگان بین بانک صنعت و معدن و ونش اکونوم بانک روسیه امضا شد.

افتتاح شرکت کویر مقوا اردستان با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت کویر مقوا اردستان با تسهیلات مصوب ریالی 21 میلیارد و 100 میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 10 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات مصوب ریالی 21 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 15 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .

افتتاح شرکت مبتکران جهان نایلون با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت مبتکران جهان نایلون با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان کهکیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت شیشه آذر مینا جام با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن شرکت شیشه آذر مینا جام به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت آرا سلولز فارس با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت صنعتی آرا سلولز فارس با تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

افتتاح شرکت صنایع غذایی فروغ سبز خزر با تسهیلات بانک صنعت ومعدن

نسیم اقتصاد- شرکت صنایع غذایی فروغ سبز خزر با تسهیلات سرمایه ثابت 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تسهیلات سرمایه در گردش 800 میلیون تومانی بانک صنعت و معدن در هفته دولت به بهره برداری رسید.

افتتاح شرکت ورق سازان معقول با تسهیلات بانک صنعت و معدن

نسیم اقتصاد- شرکت ورق سازان معقول با تسهیلات 2 میلیارد و 600 میلیون تومانی بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید.