رییس کل بانک مرکزی: امروز بر همگان مسجل شد که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن، ناکام مانده است/ ذخائر ارزی بانک مرکزی به حد مطلوبی رسیده / اطمینان دارم ملت ایران از این شرایط به خوبی عبور می کند

رییس کل بانک مرکزی نوشته است: امروز بر همگان مسجل شد که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن، ناکام مانده است.