چهارشنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

تنگناهای کاهش موفقیت‌آمیز نرخ سود بانکی

نسیم اقتصاد- رقابت مخربی که در چند سال اخیر بر سر نرخ سود در بازار پول شکل گرفته، در عمل یک بازی باخت-باخت برای کل شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

مدیر عامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد؛

توسعه نهادهای مالی در گروی عبور از عملکرد سنتی

نسیم اقتصاد- مدیر عامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به این که برای توسعه نهادهای مالی باید از شکل سنتی خارج شویم گفت: در حال حاضر در دوران گذار هستیم و باید تامین مالی در کشور از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت کند که در این راستا وضعیت سیستم بانکی می‌تواند بر کندی یا سرعت این روند تاثیرگذار باشد.

آماده سازی بازار پول برای کاهش نرخ سود

مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی چه دلایلی برای خود دارند؟

نسیم اقتصاد- برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار بانک ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد.

نقش کفایت سرمایه در جلوگیری از هجوم بانکی

نسیم اقتصاد- بر اساس استاندارد بال 3، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل 12 درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی نیز در برخی بانک‌های کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود.