يکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

عزم جدی برای ارتقای شاخص‌های صنعتی، معدنی و تجاری تا افق 1404

منوچهر طاهایی

عضو اتاق بازرگانی ایران:

اقتصاد دستوری مدت هاست نخ نما شده است

نسیم اقتصاد- عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی گفت: اقتصاد با دستور جواب نمی دهد و اینکه سود را کاهش دهیم راه حل مناسبی برای رونق در اقتصاد کشور نخواهد بود.

کمیجانی:

نرخ سود تنها متغیر اصلی اقتصاد کشور نیست

نسیم اقتصاد- قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود متاثر از وضعیت بازارهای مختلف است، تاکید کرد: نرخ سود تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست.