شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

سرپرست سایپایدک تاکید کرد:

همگرایی فروش و خدمات با هدف افزایش کیفیت خدمت به مشتریان

نسیم اقتصاد- سرپرست سایپایدک گفت: همگرایی در فروش و خدمات پس از فروش اولویت اول برنامه‌های سایپایدک خواهد بود که با اجرای آن اهداف عالی گروه سایپا محقق خواهد شد و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان افزایش خواهد یافت.

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا:

افزایش کیفیت و رضایت مشتریان از اهداف سایپا است

نسیم اقتصاد- معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا هدف گذاری برای افزایش کیفیت محصولات و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان را جزو مهم ترین برنامه های مجموعه اعلام کرد و گفت: موضوع کیفیت به عنوان یکی از سرفصل های راهبردی در سطح گروه، شناخته می شود.

سعادت تاکیدکرد:

ارائه آرد در بورس کالا راهکاری برای افزایش کیفیت نان

نسیم اقتصاد- عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تورم و شرایط اقتصادی اجازه نمی دهند نان مردم گران شود،گفت:افزایش نرخ نان،دهک های کم درآمد جامعه را وارد مشکلات اقتصادی می‌کند.