به منظور رفاه هموطنان در ایام نوروز؛

مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج میلیون ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد.