سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

  خبر فوری

مخالفت مجلس با افزایش سرمایه شرکت بازآفرینی/منابع به دولت برگردد

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اعلام کرد: افزوده شدن بندی به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت غیرقانونی و تخصیص اعتبارات عمرانی به آن، به صورت تسهیلات است.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک پارسیان در دستور کارهیات مدیره بانک

عضو هیات مدیره بانک پارسیان در مراسم گشایش 342 مین شعبه این بانک در شهرک ژاندارمری از برنامه های بانک پارسیان برای افزایش سرمایه و همچنین استراتژی هدفمند بانک متناسب با تغییرات شاخص های اقتصادی خبر داد.

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه بدنه اتومبیل بیمه پارسیان

با توجه به افزایش قیمت خودرو، بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه پارسیان برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه اتومبیل به واحد صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه کنند.