دور جدیدی از اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس پذیرش شد

بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای از صدور 5 سری دیگر از اسناد خزانه اسلامی به ارزش بیش از 58 هزار میلیارد ریال خبرداد.