پایان گازرسانی به شهرهای استان تهران

نسیم اقتصاد- مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: آخرین شهرهای استان تهران با بیش از 200 میلیارد ریال هزینه، از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.