چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

خبر خوش برای اجاره‌نشین‌ها: دولت برای اجاره بها سقف تعیین می‌کند

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد: ️افزایش اجاره‌بها، ضابطه‌مند می‌شود و وزارت راه و شهرسازی در سال جاری آن را اجرایی خواهد کرد.

کوچ اجاره‌نشین‌ها به اطراف تهران

واسطه‌های ملکی از افزایش 10 تا 40 درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است.

ضربه بازار مسکن به اجاره‌نشین‌ها/ رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره نشین‌ها گفت:رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق پروانه اشتغال به حرفه،شرایط ریاست سازمان را ندارد.