شاخص کل بورس در پایان معاملات 10 مردادماه، با رشد بیش از 8 هزار واحدی به کار خود پایان داد. بانک پارسیان تنها بانکی بود که تاثیر مثبت در شاخص داشت.

به گزارش نسیم اقتصاد؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 10 مردادماه، با رشد بیش از 8 هزار واحدی به کار خود پایان داد. شاخص‌ هم وزن بیش از 0.3درصد رشد کرد.
نمادهای میدکو، فارس ، و پارس بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود 6هزار میلیارد تومان رسید.
 
در بورس امروز حقیقی‌ها حدود 45میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد 6هزار و 10میلیارد تومان بود، افراد حقیقی 83درصد یعنی چهار هزار و 960میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «استخراج کانه‌های فلزی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «اطلاعات و ارتباطات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.
سه نماد کدماح، حتاید و شاراک لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به فملی، وتجارت و ومعادن معطوف بود.
مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری حق تقدم معدنی دماوند حدود 90میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی ملی صنایع مس ایران با برتری حدود 30میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در 76نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در 105نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول 520میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم 450میلیارد تومان بود.

اخبار مرتبط

نظرات شما