خریداران مسکن در تهران باید به طور متوسط 81 درصد بیش از گذشته برای خرید هزینه کنند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن در پایان سال قبل نشان می دهد که عدد شاخص در اسفند 1399 بر اساس ماه پایه فروردین 1395 به 689,9 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است.
 
کاهش تورم نقطه‌ای

 
نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است و این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1399 به عدد 81,9 درصد رسیده است؛ یعنی باید  خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند 1398 معادل 81.9 درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل(91,3) 9.5 واحد درصد کاهش یافته است.
 
کاهش تورم ماهانه

 
اما منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل می‌باشد که در اسفند ماه 1399 این اطلاع به عدد 3,2 درصد رسیده است.
 
تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (4,7 درصد)، 1.5 واحد درصد کاهش داشته است.
 
افزایش تورم سالانه
 
نرخ تورم سالانه نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد.
 
نرخ تورم سالانه دی ماه 1399 املاک مسکونی شهر تهران به عدد 78,2 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (75,4)، 2.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما