به گزارش نسیم اقتصاد، منابع عمومی در اصلاحیه لایحه بودجه 1400 و بعد از تغییرات در اواخر بهمن امسال، به چه شکل و به چه میزان پیش‌بینی شده است؟ برای منابع عمومی بیش از 854 هزار میلیارد تومان و برای درآمدها هم مبلغ حدودا 367 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شود.
 
گرافیک: پدرام آقایی
 
منبع داده‌ها: سازمان برنامه و بودجه کشور