در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 به گزارش نسیم اقتصاد، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش 2.41 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که 1.16 درصد ریخت.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری به بانک پارسیان با افزایش 4.42 درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش 0.67 درصد شد.
 
بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش 0.71 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک شهر بود که 0.58 درصد ریخت.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به بانک پارسیان با افزایش 3.91 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن بانک پاسارگاد با افزایش 1.08 درصد شد.
 
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش 2.89 درصد رسید وکمترین رشد هم از آن بانک سامان با افزایش 0.71 درصد شد.
 
در روز جاری از میان 16 بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد 5 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و 11 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد‌.

اخبار مرتبط

 سهام آسیا و اروپا افت کرد

سهام آسیا و اروپا افت کرد

سهام آسیا و اروپا در معاملات امروز، جمعه، علی‌رغم رکوردزنی دیشب سهام آمریکا، افت کردند. 20 فروردین 1400

نظرات شما