وزیر صنعت، معدن و تجارت که به مناسبت دهه مبارک فجر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد سفر نموده است، در دیدار با روحانیون و علمای معظم، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مشهدالرضا را هدیه دولت و رئیس جمهور کشورمان به مردم استان خراسان رضوی در دهه مبارک فجر دانست که عملیات اجرایی آن همزمان با طرح انتقال آب به استان های یزد و اصفهان آغاز می شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، علیرضا رزم حسینی با تشریح جزئیات اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مشهدالرضا بیاان کرد: این انتقال از بزرگترین طرح های اجرایی در سطح کشور می باشد که با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی کشور اجرا می شود و عملیاتی شدن این طرح، اتفاق بزرگ و تحول عظیمی را در استانهای مسیر انتقال از جمله خراسان رضوی ایجاد خواهد کرد.
 
وی یادآوری کرد: این پروژه در قالب خط دوم طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های فلات مرکزی و شرق کشور ( استان‌های هرمزگان، کرمان، یزد ، اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) می باشد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد مقدس با حجم سرمایه‌گذاری 47 هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی 230 میلیون متر مکعب در سال می باشد.
 
رزم حسینی گفت: طول این خط انتقال یک هزار و 550 کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ 21 باب است. پتانسیل اشتغالزایی این طرح، 30 هزار نفر است که تا 1404 تکمیل خواهد شد.
 
وی در خصوص خط سوم نیز بیان کرد: همچنین خط سوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا اصفهان با حجم سرمایه‌گذاری 35 هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی 200 میلیون متر مکعب در سال می باشد. طول این خط انتقال، 910 کیلومتر و تعداد ایستگاه های پمپاژ آن 17 بار است که پتانسیل اشتغال‌زایی طرح 14 هزار نفر است و تا سال 1404 تکمیل و نهایی خواهد شد.
 
وزیر صمت اعلام کرد: در مجموع خطوط دوم و سوم، 82 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارند و پتانسیل اشتغالزایی این خطوط 44 هزار نفر است که البته با اجرای خط اول، حدود 35 درصد از زیرساخت‌های خط دوم و سوم نیز احداث شده است.
 
رزم حسینی یادآوری کرد: خط اول انتقال، برای انتقال آب خلیج فارس تا یزد با حجم سرمایه‌گذاری 16 هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی 130 میلیون مترمکعب در سال بوده است، طول این خط انتقال 820 کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های پمپاژ آن 12 باب است که با پتانسیل اشتغالزایی 16 هزار نفر امسال تکمیل شد.
 
دستیابی به منابع آبی پایدار و ایجاد تحول اقتصادی

 
وی اضافه کرد: دستیابی به منابع آبی پایدار، ایجاد تحول اقتصادی در منطقه فلات مرکزی و استان‌های مسیر خط انتقال و رشد صنایع معدنی به عنوان جایگزین مناسب نفت از دستاوردهای مهم این طرح خواهد بود.
 
وزیر صمت تصریح کرد: اشتغالزایی، ظرفیت سازی و بهره گیری از پتانسیل های بومی، تثبیت جمعیت ساکن منطقه فلات مرکز و شرق کشور، مرتفع نمودن نیاز آبی صنایع و معادن و حفظ و توسعه صنایع معدنی فلات مرکزی با استانهای مسیر خطوط انتقال به ویژه صنایع بزرگ مقیاس از دیگر دستاوردهای این طرح است.
 
رزم حسینی در پایان گفت: با راه اندازی این طرح، فرصت مناسب برای تامین کمبود آب شرب و توسعه کشاورزی های پربازده نظیر پسته و زعفران و کشت های گلخانه ای فراهم می شود، ذخایر آبهای زیرزمینی حفظ خواهد شد و از حفر چاه های غیرمجاز در جهت احیاء محیط زیست ممانعت به عمل می آید.