مرکز آمار ایران اعلام کرد که مقدار عرضه گوشت در آذر 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 18 درصد و برای بز و بزغاله 23 درصد افزایش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز آمار، بر اساس نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ماه سال جاری، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه آذر 1399 جمعاً 36.2 هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
 
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20.4 هزار تن، 56.3 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 12.4 هزار تن، بز و بزغاله با 2.7 هزار تن و سایر انواع دام با 709 تن، به‌ترتیب 34.2 درصد، 7.5 درصد و 2 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.
 
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر 1399 با ماه مشابه سال 1398، نشان‌دهنده افزایش 27 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در آذر 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 18 درصد، برای بز و بزغاله 23 درصد، برای گاو و گوساله 35 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 63 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 33 درصد کاهش داشته است.
 
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز از کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر 1399 نسبت به آبان 1399 در حدود 3.5 درصد کاهش داشته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما