گزارش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نشان می‌دهد تا 29 آذرماه امسال میزان ذخیره آب در مخزن سد زاینده‌رود فقط 14 درصد بوده که نشانگر کاهش 43 درصدی آب مخزن این سد نسبت به سال گذشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از وزارت نیرو، معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در گزارشی آخرین وضعیت سدهای مهم در بخش شرب و کشاورزی را تا 29 آذرماه سال‌جاری منتشر کرده که نشان‌دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن کل سدهاست. بر اساس این آمار، آب موجود در مخزن مجموع 13 سد حوضه دریاچه ارومیه 587 میلیارد مترمکعب است که نشان دهنده 35 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 19 درصد کاهش است.
 
همچنین سد زاینده‌رود در استان اصفهان نیز با 178 میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 14 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 43 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
 
این گزارش حاکی است، در استان خراسان‌رضوی سد دوستی با 625 میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 51 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش دارد.
 
سد شیرین‌دره در استان خراسان‌شمالی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 53 میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 86 درصدی و افزایش 15 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌دهد.
 
بر اساس این آمار، در سدهای حوزه قمرود، سد گلپایگان با 5 میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 15 درصدی و کاهش 67 درصدی نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با 99 میلیارد مترمکعب آب دارای افزایش 4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سد کوچری نیز با 146 میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 71 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش 6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
 
این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخازن مجموع 10 سد استان خوزستان شامل 14 هزار و 291 میلیارد مترمکعب است که پرشدگی 58 درصدی را نشان داده و از افزایش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد با 471 میلیارد مترمکعب موجودی مخزن از افزایش 4 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 29 آذرماه سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 86 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است. بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن است.